Villa Koskenäyräs

Varausehdot

(Vuokranantajana ja laskuttajana toimii TaQ Oy)

Villa Koskenäyräs sijaitsee historiallisella paikalla Kymijoen varrella Kokonkoskella. Se tarjoaa mieleenpainuvat puitteet kokouksille, juhlille ja majoittumiselle. Onnistuneiden tilaisuuksien varmistamiseksi on tilojen vuokraajille tehty seuraavat varausehdot ja ohjeet.

Tilan vuokraaja sitoutuu noudattamaan näitä varausehtoja ja ohjeita. TaQ Oy:llä on oikeus pyytää vuokralaiselta lisätietoja hänen tilaisuuteensa liittyen. TaQ Oy:llä on oikeus olla hyväksymättä varauspyyntöä sekä perua varaus, jos ehtoja ei noudateta tai jos henkilökunnalla on syytä epäillä, että tiloja käytetään ehtojemme vastaisesti.

Yleinen vastuu

TaQ Oy:n vastuu tilavuokranantajana asiakkaalle aiheutuvista henkilövahingoista tai muulle irtaimelle omaisuudelle aiheutuneista vahingoista määräytyy yleisten vahingonkorvausta koskevien periaatteiden mukaisesti.

Asiakas on vastuussa vahingosta, jonka hän tai hänen vieraansa aiheuttavat henkilöille, rakennuksille, huonekaluille tai vuokratun kokous-, majoitus- tai juhlatilan muille varusteille. Tilalle tai sen varusteille aiheutuneet vahingot TaQ Oy laskuttaa asiakkaalta toteutuneiden kustannusten sekä kulloinkin voimassa olevan hinnastonsa mukaisesti.

Asiakas on vastuussa tilaisuuden osanottajien turvallisuudesta (myös terveydellisestä turvallisuudesta) ja järjestyksenpidosta hänen käyttöönsä vuokratuissa tiloissa, niihin liittyvillä kulkureiteillä sekä ulkoalueilla.

Asiakkaan tulee huolehtia, että hänellä on kaikki tilaisuuden luonteen vaatimat viranomaisluvat ja vakuutukset. Tilaisuudesta tulee ilmoittaa etukäteen poliisille/pelastusviranomaisille tilaisuuden luonteen näin vaatiessa ja asiakas vastaa, että tilaisuudessa on riittävä määrä järjestyksenvalvojia.

Tupakointi on sallittu vain ulkona. Tupakointi on kielletty kaikissa sisätiloissa Villa Koskenäyrään alueella. Luvattomasta sisällä tupakoinnista veloitetaan yksi ylimääräinen vuokrakohteen vuorokausivuokra.

Varaaminen ja maksut

Varaus tehdään Villa Koskenäyrään nettisivujen kautta tai sähköpostitse. Emme ota varauksia vastaan puhelimitse tai muita viestintäkanavia käyttäen.

Varauksen tekemisen jälkeen lähetämme varausmaksun sähköpostitse, joka vahvistaa peruutusehdot. Varausmaksu on 15% koko laskun summasta. Varaus on vahvistettu, kun varausmaksu on maksettu. Mikäli varausmaksu on maksamatta eräpäivään mennessä, varaus perutaan. Varauksen loppulasku lähetetään noin kuukausi ennen varauksen ajankohtaa.

Villa Koskenäyrään tilat ovat asiakkaan käytettävissä sovitusta varauspäivästä ja – kellonajasta lähtien siihen saakka, kun sopimus edellyttää. Tilavuokran maksu tapahtuu laskua vastaan aina etukäteen. Varauksen tekevältä asiakkaalta vaadimme vähintään 25 vuoden ikää.

Laskun maksuehtona on aina 14pv netto. Vuokraaja sitoutuu maksamaan sovitun maksun viimeistään laskussa olevana eräpäivänä. Avain tai avainkoodi luovutetaan vain varauksen tehneelle henkilölle. Avaimen vastaanottajalta voidaan kysyä henkilöllisyystodistus. Avaimen palautus tapahtuu sovitun vuokra-ajan loppuun mennessä. Hävinneistä avaimista TaQ Oy laskuttaa asiakkaalta toteutuneiden kustannusten sekä kulloinkin voimassa olevan hinnastonsa mukaisesti mahdolliset lukkojen uudelleen sarjoitukset sekä uuden avaimen hinta.

 Maksamattomat laskut ja muistutuslaskut lähetämme perintätoimistoon.

Peruutukset

Peruutukset tulee tehdä aina kirjallisesti sähköpostilla osoitteeseen info@koskenayras.fi. tai pasi.vilhunen@koskenayras.fi. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on saapunut sähköpostiin.

Asiakas voi peruuttaa varauksen kustannuksitta 30vrk ennen varauksen alkamispäivää ja varausmaksu palautetaan asiakkaalle. Tämän jälkeen tehdyistä peruutuksista veloitetaan koko vuokrauksen summa ja varausmaksua ei palauteta.

COVID-19 (tai muun pandemian aikana) poikkeusaikana asiakas voi kokoontumisrajoitusten/-suositusten nojalla siirtää varaustaan veloituksetta yhden kerran. Siirto voidaan tehdä korkeintaan 365 vuorokauden päähän. Siirron jälkeen varausmaksua ei palauteta asiakkaalle peruutustilanteessa. Useimmista siirroista TaQ Oy veloittaa 100,00€ suuruisen siirtomaksun per siirto. Peruutusehdot kuitenkin pätevät kaikissa olosuihteissa.

Jos peruutus tilanteessa TaQ Oy:lle on aiheutunut kustannuksia asiakkaan tilaamista erityisistä palveluista tai järjestelyistä (esim. TaQ Oy:n kautta tilatut ulkopuolisen toimijan palvelut), tulee asiakkaan korvata niistä aiheutuneet kulut.

TaQ Oy:n oikeus perua varaus

Mikäli kyseessä on ylivoimainen este (force majeure), voi TaQ Oy perua varauksen. Tämä koskee myös mahdollisia päällekäisiä varauksia. Tällöin asiakkaalla on oikeus saada maksamansa maksut kokonaisuudessaan takaisin. Mikäli varausta koskevia suorituksia ei asiakkaan toimesta ole maksettu eräpäivään mennessä varaus peruuntuu automaattisesti. TaQ Oy voi perua varauksen, mikäli varauksen tehnyt henkilö on laiminlyönyt varausehtoja ennen varausta tai varauksen aikana.

Oleskelu tiloissa, siivous ja vahingot/haitat

Villa Koskenäyrään tilat ja piha-alue ovat asiakkaan käytettävissä sovitusta varauspäivästä ja -kellonajasta lähtien siihen saakka, kun sopimus edellyttää.

Tiloihin voi tuoda omat alkoholijuomat ja pitopalvelun voi ottaa haluamastaan paikasta.

Lisäpalvelut ovat varattava aina varaushetkellä. Lisäpalveluihin voi tehdä muutoksia ennen loppulaskun lähetystä.

Paljuja ei saa missään tilanteessa tyhjentää. Paljujen väärinkäytöstä ja ohjeita noudattamatta jättämisestä voi asiakkaalle koitua kustannuksia.

Siivous

Aina ennen tilojen poisluovutusta asiakkaan vastuulla on huolehtia kaikki Villa Koskenäyrään tiloihin tuomansa tarvikkeet, koristeet, somisteet, elintarvikkeet jne. pois. Roskat ja tiskit on hoidettava asianmukaisella tavalla sekä huonekalut on laitettava alkuperäiseen järjestykseen. Tyhjiä pulloja ja tölkkejä ei saa laittaa jäteastiaan, ne voi vaihtoehtoisesti jättää jätesäkeissä etupihalle tai kuljettaa itse pois.

Myös piha-alue on tyhjennettävä kulku- ja ajoneuvoista vuokrauksen päättymiseen mennessä.

Asiakkaan vastuulla on myös valojen sammutus, kaikkien ovien lukitseminen ja ikkunoiden sekä vesihanojen sulkeminen. Asiakkaan vastuulla on myös tulipesien sammutus.

Tilaushetkellä on mahdollista valita omatoiminen siivous tai siivouspalvelu. Kohteen loppusiivous suoritetaan vuokranantajan toimesta ja hinta määräytyy vuokrattavan tilan mukaan. Asiakkaan tulee kuitenkin ylläpitää kohtuullista siisteys tasoa varauksen aikana siivouspalvelusta huolimatta. Astiasto on tiskattava vaikka asiakas olisi loppusiivouksen tilannut.

Jos asiakas on valinnut omatoimisen siivouksen:

Eri tilojen (mm. keittiö, WC:n, jne.) loppusiivous tapahtuu niihin tarkoitetuilla välineillä ja loppusiivousohjeita noudattaen. Kaikkien tilojen loppusiivousohjeet löytyvät Villa Koskenäyrään päärakennuksen keittiön kansiosta, rantasaunan keittiön kansiosta ja Get Tips sovelluksesta, johon annetaan oikeudet. Tilat täytyvät olla samassa kunnossa avaimia luovutettaessa, kun ne olivat avaimia vastaanottaessa.

Loppusiivouksen laiminlyönnistä TaQ Oy veloittaa 300 €.

Erikoissiivouksesta TaQ Oy:llä on oikeus periä asiakkaalta ulkopuolisen toimijan (esim. mattopesula) veloittamien kulujen mukaan tai vuokranantajan siivouskulujen mukaan (50€/tunti). Erikoissiivouksella tarkoitetaan esim. kalusteiden erikoispuhdistusta, mattojen pesetystä, oksennusta tai kiinteistön kiinteisiin osiin kohdistuvia erikoispuhdistus tai maalaus- tai korjaustoimenpiteitä, jotka johtuvat asiakkaan oleskelusta kohteessa.

Asiakkaan on huolehdittava Villa Koskenäyrään vesistön ja ranta-alueen siisteydestä. Mikäli ranta-alueelta tai sen läheisyydestä löytyy sinne kuulumattomia roskia TaQ Oy veloittaa 50€. Kuulumattomia roskia ovat mm. raketit, tölkit, pullot, elintarvikkeiden suojakääreet.

Melutaso ja yleiset äänihaitat ja -rajoitukset

Huvilaa ympäröi asuinalue, joka täytyy ottaa huomioon vuokrausaikana. Villa Koskenäyrään ulkoalueella noudatetaan yleistä hiljaisuus sääntöä klo 22-07. Mahdollisen bändin, äänentoiston tai muun esiintyjän on siirryttävä sisätiloihin klo 22 jälkeen. Klo 22.00 jälkeen myös mahdollisen musiikin voimakkuutta sisätiloissa tulee tarkastaa sellaiseksi, ettei se aiheuta suurta meluhaittaa ympäristölle ja lähialueen asukkaille. Myös kohtuuton autoliikenne alueella voidaan katsoa häiritseväksi.

Vahingot

Kaikki vuokrattavien tilojen varustukseen ja kuntoon liittyvät huomautukset on välittömästi vuokrasuhteen aikana ilmoitettava suoraan Villa Koskenäyrästä edustavalle yhteyshenkilölle puhelimitse tai sähköpostitse.

Vuokralainen ei saa naulata, liimata tai muuten vahingoittaa rakennuksen seiniä, ovia tai kalusteita. Rikkoutuneista rakenteista, pinnoista tai kalustosta veloitetaan toteutuneiden kustannusten mukaisesti.

Muut huomiot

Vuokralaista pyydetään huomioimaan mahdollisesti vaarallinen vesistö ja ranta-alue. Vuokranantaja ei vastaa vahingoista.

Tiloista löytyy ohjeet ja tietopaketti alueen riskeistä ja turvallisuuteen liittyvistä asioista.

Villa Koskenäyrään päärakennuksessa on automaattinen paloilmoitinjärjestelmä. Paloilmoitinjärjestelmän hälyttäessä palokunta tulee välittömästi paikalle. Asiakas on vastuussa huolimattomuudesta johtuvista kuluista ja aiheettomista palohälytyksistä. Huolimattomuutta ovat esimerkiksi vartioimattomat kynttilät tai muu toiminta, joka saa paloilmoitinjärjestelmän hälyttämään.

Ulkokynttilät ja roihut tulee sijoittaa vähintään 2 m päähän rakenteista ja rakennusten seinistä niin, ettei niistä aiheudu vahinkoa rakennuksille, kasvillisuudelle tai irtaimistolle. Ulkotulet oltava aina hiekka-alueilla/-teillä.

Päärakennuksessa olevaa leivinuunia eikä kaakeliuuneja saa lämmittää ilman vuokranantajan lupaa.

Vuokranantaja ei vastaa tiloihin tuoduista eikä ulkoalueelle ja/tai niihin jätetyistä arvokkaista esineistä ja omaisuudesta. Esimerkiksi pihalle jätetyt ajoneuvot tai löytötavarat.

TaQ Oy ei voi vaikuttaa sähkökatkoksiin, eläinten tai muiden hyönteisten aiheuttamiin häiriöihin.

Tavaroiden jättäminen tilaan muuna kuin vuokra-aikana ei ole sallittu.

Varauloskäyntien eteen ei saa laittaa mitään esteitä (esim. tuoleja, laatikoita, pöytiä yms.)

 Vuokrauksen jälkeen asiakkaan tavaroiden mukana kulkeutuvat Villa Koskenäyräälle kuuluvat tavarat ja esineet pyydetään palauttamaan välittömästi. Mikäli puuttuvia tavaroita ei palauteta, TaQ Oy veloittaa asiakkaalta uusista korvaavista tuotteista koituneet kustannukset.

Tiloihin jääneitä tavaroita säilytetään 14 vrk vuokrauksen päätymisen jälkeen.

TaQ Oy ei vastaa pysäköintialueella olevan asiakkaan kulkuvälineestä tai sen sisällä olevan omaisuuden vahingoittumisesta tai katoamisesta.